Privacy beleid


Wij vinden het van groot belang dat er zorgvuldig wordt omgegaan met persoonsgegevens. Persoonsgegevens worden door ons dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Daarbij houden wij ons aan de eisen uit de privacywetgeving. Voor het verzamelen van persoonsgegevens beperken wij ons alleen tot de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt.